ETT BARN


Ett barn som kritiseras
lär sig att fördöma

Ett barn som får stryk
lär sig att slåss

Ett barn som hånas
lär sig blyghet

Ett barn som utsätts för ironi
får dåligt samvete

Men ett barn som får uppmuntran
lär sig förtroende

Ett barn som möts av tolerans
lär sig tålamod

Ett barn som får uppleva rent spel
lär sig rättvisa

Ett barn som får känna vänskap
lär sig vänlighet

Ett barn som får känna trygghet
lär sig tilltro

Ett barn som blir omtyckt och kramat
lär sig att känna kärlek i världen

 

 

MAMMA


En gång för länge sedan, var ett barn färdigt att födas.

Det lilla barnet frågade Gud:
"De säger att du sänder mig till jorden imorgon, hur ska jag kunna leva där, så liten och hjälplös som jag är?"

Gud svarade:
"Bland många änglar, har jag valt en åt dig. Din ängel väntar dig,
och kommer att ta väl hand om dig."

Det lilla barnet fortsatte:
"Men säg, här i himlen behöver jag inte göra någonting annat än bara skratta, sjunga och vara lycklig."

Gud sa:
"Din ängel kommer att sjunga för dig och hon kommer att le åt dig varje dag. Den kärleken kommer att göra dig väldigt lycklig."

Åter igen frågade barnet:
"Hur ska jag kunna förstå vad människor säger mig, då jag inte kan språket?"

Gud förklarade:
"Din ängel kommer att säga de vackraste ord du någonsin hört, och med mycket tålamod och omsorg kommer hon att lära dig att tala."

"Men, vad ska jag göra om jag vill tala med Dig?" undrade barnet bekymrat.
Gud log och sa :
"Din ängel kommer att knäppa dina händer små, och lära dig att be."

Barnet funderade en stund, tittade upp på Gud med en bekymrad min.
"Jag har hört att det finns många dumma människor på jorden,
vem ska skydda mig?"
Gud svarade:
"Din ängel kommer att skydda dig med sitt eget liv."

Barnet tittade på Gud och sa:
"Jag kommer att sakna Dig, och jag blir sorgsen då jag tänker på att jag inte kommer att se dig något mer......"

Gud sa med lugn stämma: "Din ängel kommer att berätta om Mig för dig på många sätt, och jag kommer alltid att finnas vid din sida, mitt barn."

Det infann sig en fridfullhet i himlen men sakta hördes avlägsna röster från Jorden, varpå barnet skyndsamt frågade:
"Gud, om det är dags för mig att lämna Dig nu, kan du säga mig vad min ängel heter?"

Gud svarade med ett leende:
"Hennes namn är inte viktigt, du kommer helt enkelt att kalla henne för .......Mamma."

 

 

Twice Blessed


Children are a source of joy
To which nothing else compares.
And that joy is doubled whenever
Those children come in pairs.

Twice the work and twice the tears,
That of course is true,
But there´s twice the hugs and kisses
And twice the laughter, too.

"Double Trouble" some folks say,
folks who think they know,
But they are really very wrong,
And so I tell them so.

"Twice Blessed" I say to make it clear,
I´d have it no other way.
And then I smile and nod my head
And wish them a good day.